V Izobraževalnem centru zaščite in reševanja na Igu pri Ljubljani bo 7. decembra 2016 potekala razširjena seja Predsedstva Zveze slovenskih častnikov. Na seji bomo razpravljali predvsem o aktualnih vprašanjih organiziranosti in delovanja ZSČ ter o načrtovanju in financiranju aktivnosti ZSČ za leto 2017.