Novice

  • V OZSČ Trbovlje smo s strelskimi treningi začeli 20. aprila, saj je bilo z odlokom, objavljenim 15. 4. 2020, omogočeno izvajanje takšnih športno-rekreacijsko dejavnosti, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki. Predsedstvo OZSČ Trbovlje je predpisalo pogoje in omejitve pri številu udeležencev, minimalno razdaljo med njimi in zaščitna sredstva. Tako se […]

  • Stalni predstavnik Zveze slovenskih častnikov v Mednarodni organizaciji rezervnih častnikov (CIOR) ter član Predsedstva in predsednik Odbora za mednarodno sodelovanje Zveze, stotnik Rajko Najzer,  je za potrebe informiranja interne javnosti te mednarodne povezave na podlagi javno dostopnih virov pripravil kratek prispevek o vlogi in aktivnostih Slovenske vojske in njene rezervne sestave v času pandemije COVID-19. Celoten […]

  • Ob koncu lanskega leta nas je prijetno presenetilo vabilo madžarskega prijateljskega domoljubnega združenja BEOSZ-a (Državne zveze društev vojakov-sotovarišev) na praznovanje ob njihovi 30. Letnici ustanovitve.     30 let BEOSZ-a in 25 let sodelovanja z Zvezo slovenskih častnikov   Datoteke za prenos30 let BEOSZ-a in 25 let sodelovanja z Zvezo slovenskih častnikovpdf

  • Letošnjo redno letno Skupščino Zveze slovenskih častnikov smo zaradi ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja epidemije s koronavirusom izvedli na korespondenčni način z uporabo elektronske pošte v času od 17. do 22. marca 2020. Od 52 članov Skupščine se je zasedanja udeležilo 49 oz. 94  odstotkov. Pooblaščeni predstavniki združenj in predsednik Zveze, ki so se […]

  • Spoštovane vojne veteranke in vojni veterani, domoljubi z razumom, tudi pred našimi vrati je koronavirus. Veseli in zadovoljni smo, da so se vodstva veteranskih in domoljubnih organizacij pravočasno odzvala s posameznimi ukrepi povezanimi s koronavirosom. Preklicane so bile vse skupščine, občni zbori, prireditve, športna tekmovanja in vse druge oblike združevanja, dana pa so bila tudi […]

  • V soboto,7. marca 2020, se je OZSČ Zagorje ob Savi že drugič udeležilo tekmovanja posameznikov z polavtomatsko puško in pištolo, ki ga je organiziralo OZSČ Trbovlje na strelišču Agnez Trbovlje. Sodelovalo nas je pet članov naše organizacije. Med kar 146 nastopajočimi v obeh kategorijah smo dosegli uvrstitve v zgornji polovici, kar je za nas kar […]

  • Občinsko združenje slovenskih častnikov (OZSČ) Pivka je 28. februarja 2020 v prostorih PVZ Pivka izvedlo 5. letni občni in volilni zbor članov. Zbora se je udeležilo 16 članov ter vabljena predstavnika OZSČ Sežana in Ilirska Bistrica. Zbor je potekal v skladu s statutom in poslovnikom. Po uvodnem nagovoru predsednika združenja, ppk. Gregorja Ribnikarja, in izvolitvi […]

  • V torek, dne 10. marca 2020 ob 17. uri, je bila v prostorih Gasilske brigade Koper letna programska konferenca OZSČ Koper. Konferenco je odprl predsednik OZSČ Koper major Bojan Starc. Na uvodu je takoj pozdravil vse navzoče predstavnike konference, prav posebno pa majorja Dejana Stančiča, člana predsedstva ZSČ, kapetana korvete Andreja Pečarja, namestnika poveljnika 430. […]

  • Območna združenje slovenskih častnikov Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Straža in Žužemberk je, dne 6. 3. 2020, izvedlo letni zbor članov. Največ pozornosti so posvetili realizaciji programa dela za leto 2019. Člani so sodelovali pri izvedbi 28 različnih dogodkov v lastni ali organizaciji drugih domoljubnih in veteranskih združenj. Osrednji dogodki, […]

  • Redna letna Skupščina Zveze slovenskih častnikov, ki je bila sklicana za 14. marec 2020 na Igu pri Ljubljani je odpovedana. Skupščina bo izvedena na korespondenčni način, kar nam v trenutnih razmerah omogoča Statut Zveze.

Zveza slovenskih častnikov 
©2020 ZSČAvtorji Emigma