Ustanova Franca Rozmana-Staneta

Ustanova Franca Rozmana – Staneta je humanitarna fundacija, ki so jo leta 1998 ustanovile Zveza združenj borcev in udeležencev NOB Slovenije, Zveza društev vojnih invalidov Slovenije in Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije.

Kasneje so se jim kot enakopravne ustanoviteljice pridružili še Zveza policijskih veteranskih društev Sever, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Društvo TIGR, Zveza slovenskih častnikov in Društvo izgnancev Slovenije.

Ustanova je oblikovana zato, da zbira sredstva – prostovoljne prispevke posameznikov ter donacije in naklonila pravnih oseb – s katerimi pomaga socialno ogroženim borcem in udeležencem NOB, vojnim invalidom in civilnim invalidom vojn, veteranom in žrtvam vojnega nasilja, ki so zašli v socialne stiske zaradi naravnih ali drugih nesreč, zdravstvenih problemov, nizkih dohodkov ali drugih okoliščin. Kolikor ji dopuščajo sredstva pa ustanova tudi sofinancira različne projekte s tematiko uporništva, domoljubja in obrambe domovine

Da bi zbrala potrebna sredstva za uresničevanje svojega programa, pa ustanova vsako leto pripravi tudi veliko kulturno-humanitarno prireditev “Samo en cvet …”

 

 

 

Pomoč ogroženim v poplavah v Bosni in Hercegovini

V Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in v Srbiji so poplave velikih razsežnosti, v katerih je že več kot štirideset ljudi izgubilo življenje. Materialna škoda je ogromna in veliko število ljudi je ponovno izgubilo vse, kar so imeli in ostali so brez osnovnih sredstev za preživetje.

Po številnih pogovorih in pisnih pobudah posameznikov iz vrst članstva so se predsedniki Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih Veteranskih društev SEVER in Zveze slovenskih častnikov dogovorili, da tudi člani naših organizacij pomagamo reševati veliko stisko, v kateri so se znašli ljudje v poplavljenih krajih.

 

Zahvala za izkazano solidarnost – zbirni pregled zbrane pomoči

Predsedniki Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih Veteranskih društev SEVER in Zveze slovenskih častnikov smo s skupnim pozivom apelirali na članstvo, da se vključi v reševanje velike stiske, v kateri so se znašli ljudje v poplavljenih krajih Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Srbije. Odziv med članstvom je bil zelo dober. Kot predsednik Zveze slovenskih častnikov se iskreno zahvaljujem za izkazano solidarnost, pripravljenost za pomoč in prispevke, ki ste jih individualno prispevali in zbrali organizirano v okviru OZSČ, v sodelovanju z OZVVS, občinani, Rdečim križem Slovenije in drugimi humanitarnimi organizacijami.

Iskreno hvala!
Predsednik Zveze slovenskih častnikov
genmaj. mag. Alojz Šteiner