Vranov let – Otok 2016

V spomin na rešitev preko sto zavezniških ujetnikov pred 72 leti je bila v nedeljo, 25. septembra letos, na Otoku pri Metliki osrednja spominska slovesnost. V lepem številu smo prireditve, kot vsako leto, udeležili tudi člani OZSČ Bela krajina.

Na slovesnosti smo podoživeli 280-kilometrsko pot, ki so jo zavezniški vojaki – večinoma iz Velike Britanije, Avstralije in Nove Zelandije – v štirinajstih dneh prehodili od Ožbalta v Dravski dolini, preko Pohorja, Savinjske doline, Zasavja in Dolenjske, v osvobojeno Belo krajino. Z letališča ob Kolpi so jih zavezniki prepeljali na jug Italije, od koder so se vrnili na svoje domove. Vse to brez pomoči partizanov, kurirjev in naklonjenega slovenskega prebivalstva na celotni poti ne bi bilo mogoče.

Zadnja etapa poti zaveznikov je bila od Semiča do Otoka. Zato smo jo nekateri člani ZSČ ob nedeljskem dogodku tudi prehodili. Upamo, da bo prerasla v pohodniško pot ob slovesnosti »Vranov let« v naslednjih letih.

Mednarodna pot zavezništva tako povezuje kraje, skozi katere so bili rešeni ujetniki prepeljani v svobodo. Na tej poti se je rojevalo zavezništvo med ljudmi in narodi, ki traja še danes in predstavlja temelj in zgled za spoštovanje, prijateljstvo in miroljubno sožitje med narodi.

Na nedeljski prireditvi na Otoku smo ob priložnostnem kulturnem programu prisluhnili slavnostnemu govorniku, predsedniku vlade dr. Miru Cerarju, metliškemu županu Darku Zevniku ter veleposlanikoma Velike Britanije in ZDA, o poti zavezništva pa je spregovoril predsednik društva Vranov let Edvard Vedernjak.

V prekrasnem vremenu je spomin na humane dogodke izpred več kot sedmih desetletij dal pečat našemu tokratnemu druženju.

Besedilo in fotografije: Peter Golobič

Vranov let 2016_6 Vranov let 2016_5 Vranov let 2016_4 Vranov let 2016_3 Vranov let 2016_2 Vranov let 2016_1 Vranov let 2016_7

 

 

Vranov let – Otok 2015

vranov let otok 2015_3Organizacijski odbor spominske prireditve Vranov let – Otok 2015 je v soboto, 26. septembra 2015 na nekdanjem partizanskem letališču na Otoku pri Metliki ob pomoči krajanov te vasi tudi letos pripravil lepo prireditev. Kakor vseh dosedanjih prireditev, smo se tudi letošnje udeležili slovenski častniki.Obeležili smo 71-letnico dogodka prijateljstva in humanosti. Septembra 1941 so namreč slovenski partizani z roko v roki s kmečkim prebivalstvom omogočili pot v svobodo sedeminosemdesetim britanskim vojnim ujetnikom, v večini Avstralcem in Novozelandcem.

Njihova pot iz mariborskega taborišča STALAG XVIII D je bila dolga kar 280 kilometrov in je vodila od Ožbalta v Dravski dolini, preko Pohorja in Mozirskih planin, čez Zasavje in Dolenjsko, v Belo krajino. Z letališča v bližini vasi Otok so osvobojeni ujetniki nato končno poleteli k zaveznikom in domov.

V soboto smo prisostvovali lepemu priložnostnemu kulturnemu programu, govorniki pa so posebej poudarili humanitarno noto dogodkov pred sedmimi desetletji.

 Peter Golobič

vranov let otok 2015_2 vranov let otok 2015_1 vranov let otok 2015

 


Vranov let v svobodo

MEDNARODNI DAN PRIJATELJSTVA V ZAVEZNIŠTVU ”VRANOV LET V SVOBODO” NA GEOSS-U

vranov let v svobodo 2015 vranov let v svobodo 2015_1V soboto, 13. septembra 2014, je na GEOSS-u potekal 6. mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu ”Vranov let v svobodo”. ”Vranov let” je projekt, ki ohranja spomin na reševanje in osvobajanje zavezniških vojnih ujetnikov in letalcev različnih narodnosti.

Območno združenje slovenskih častnikov občin Litija in Šmartno pri Litiji že od samega začetka tega projekta sodeluje z Družinskim gledališčem Kolenc, Društvom za razvoj in varovanje GEOSS-a, odborom projekta Vranov let ( Ožbalt –  Gornji Grad – GEOSS – Otok) in ZZB za vrednote NOB Litija in Šmartno. 6. mednarodni dan prijateljstva se je povezoval tudi s 70. obletnico napada na Pogonik, železniški most v bližini Litije. Skupina pohodnikov je prehodila pot iz Hotiča na GEOSS, ki predstavlja del poti vojnih ujetnikov med II. svetovno vojno. Nadaljeval se je kulturni program na GEOSS-u z mednarodno udeležbo in gosti iz Ruš in Metlike. Med programom so bila podeljena visoka priznanja Zveze slovenskih častnikov. Visoka priznanja so prejeli: Boris Žužek – Pisno priznanje ZSČ, Alojz Sonc in Drago Kovič – Častni znak ZSČ, ter Ladislav Muzga – Plaketo ZSČ.

Anton Plankar