mednarodno naslovnica 2015Mednarodne aktivnosti zahtevajo veliko dela, oporo na strokovni kader in dobro finančno podlago. Zato v to delo vključujemo člane komisije za mednarodno sodelovanje in dobre poznavalce mednarodnega področja iz sestave našega članstva. Med njimi je veliko strokovnjakov iz MZZ, MORS in SV. Pri tem želimo poudariti, da na mednarodnem področju dela ne zastopamo izključno interesov članstva in naše Zveze, temveč tudi slovenske obrambe in Republike Slovenije. Delovanje organizacije kot je naša, je enostavno norma, ki je že vrsto let uveljavljena v državah članicah Evropske skupnosti in zveze NATO.

 


Delegacija ZSČ v Italiji na aktivnostih ob 90-letnici UNUCI

UNUCI 2016_128. in 30. oktobra se je tričlanska delegacija ZSČ v Italiji udeležila aktivnosti ob 90-letnici zveze rezervnih častnikov Italije (UNUCI). Bilateralno sodelovanje poteka že vrsto let, 2015 pa je podpisan tudi dogovor o sodelovanju na ravni zvez. Poleg slovenske delegacije so se dogodka udeležili še predstavniki sorodnih združenj iz Albanije, Bolgarije, Madžarske, Poljske, Romunije in J. Afrike.

 Slovenska delegacija je opravila več dvostranskih razgovorov, zlasti o sodelovanju v srednjeevropski gaminški pobudi, bilateralnem sodelovanju, zanimive pa so bile izmenjave izkušenj o organiziranosti in delovanju častniških organizacij v obstoječih razmerah. Pri tem smo lahko izkušnje in rešitve primerjali s tistimi, ki jih ima ZSČ.

UNUCI 2016_2UNUCI 2016_3_A UNUCI 2016_4

 

 

 

 


Obisk IWA 2015

Obisk največjega mednarodnega strokovnega sejma orožja, streliva, opreme za aktivnosti v naravi,  osebne zaščite in zaščite premoženja.

mednarodno 2015 iwaLetošnji sejem IWA Outdoor Classics 2015 (6. do 9. marec) v Nürnbergu je bil že 42. po vrsti. V devetih halah je razstavljalo 1.383 razstavljavcev 123 držav iz vsega sveta.

Obiskovalcev je bilo 42.000 od tega tudi veliko iz Slovenije.

Med razstavljavci so bili tudi slovenski izdelovalci strelnega orožja in opreme kot sta Arex ter Uf-Pro. Za obiskovalce so posebej zanimive tudi dnevne demonstracije borilnih veščin in varnostne opreme. Razstavni prostori so vidno oštevilčeni, da jih obiskovalci laže najdejo. Načrt razstavišča obiskovalci dobijo na samem vhodu na razstavišče. Razstavljavcem je na površinah sejmišča strogo prepovedano prodaja njihovih izdelkov. Sejem je namenjen izključno strokovni javnosti, kot so proizvajalci, trgovci razstavnega programa, vojska, policija, finančna uprava, pravosodni organi, redartva ter podjetja za varovanje ljudi in premoženja.

Mladoletnim osebam vstop ni dovoljen.

mednarodno iowa 2015 mednarodno iwa _9 mednarodno iwa 11 mednarodno iwa 2015 _2 mednarodno iwa 2015 _5 mednarodno iwa 2015 _6 mednarodno iwa 2015 10 mednarodno iwa 2015 12 mednarodno iwa 2015 13 mednarodno iwa 2015 14 mednarodno iwa 2015 15 mednarodno iwa 2015_1 mednarodno iwa 2015_4 mednarodno iwa 2015_7 mednarodno iwa 2015_8

Novinar in foto: Boris DUŠAK, 12. 12. 2015

Ogled ostalih 340 na povezavi: http://imgur.com/a/h8EBS

Povezava do spletnih strani sejma: https://www.iwa.info/en


Delovno srečanje delegacije ZSČ in HČZ

delovno srecanje zsc hczNa podlagi dogovora o medsebojnem sodelovanju sta se 28. februarja na delovnem srečanju v Bizeljskem sestali delegaciji Zveze slovenskih častnikov (ZSČ) in Hrvatskega častniškega zbora (HČZ). Delegacije sta vodila oba predsednika organizacij. Tema delovnega srečanja je bila Mesto in vloga častniških organizacij pri ohranjanju vojaške rezerve v spremenjenih razmerah. V strokovnem delu programa je slovenska stran predstavila koncept vojaškostrateške rezerve (VSR) in vlogo prostovoljnega služenja vojaškega roka (PSVR) pri zagotavljanju vojaške rezerve. Hrvaška stran pa je predstavila njihov koncept rezerve (ugovorne, rasvrstane in nerasvrstane pričuve) in nekatere izkušnje iz uveljavljanja HČZ pri tem. Obravnavali in izmenjali pa so tudi pozitivne izkušnje v obvladovanju ostalih izzivov za častniške organizacije in pregledali aktivnosti medsebojnega sodelovanja ZSČ in HČZ v 2015.

delovno srecanje zsc hcz 3 delovno srecanje zsc hcz 4 dlovno srecanje zsc hcz 1 delovno srecanje zsc hcz 2

 

 

 

 

 

Več tudi v Dolenjskem listu>>>


Obisk delegacije ZSČ pri HČZ

obisk zsc pri hcz 1Delegacija Zveze slovenskih častnikov na čelu s predsednikom, upokojenim generalmajorjem mag. Alojzom Šteinerjem, je bila na obisku pri Skupnosti združenj Hrvaškega častniškega zbora, ki jo vodi upokojeni brigadni general Rozario Rozga. Obisk je trajal od 27. do 28. novembra in se je začel z obiskom njihovega združenja na Reki ter nadaljeval v Crikvenici, Novem Vinodolskem, Ogulinu in v Zagrebu. Obisk je bil namenjen predvsem spoznavanju njihovih organizacij na  terenu in seznanitvi s sistemom vojaškega izobraževanja in usposabljanja podčastnikov in častnikov stalne in rezervne sestave Hrvaške vojske kakor tudi nerazporejenih podčastnikov in častnikov. Drugi dan obiska smo bili gosti njihovega Centra vojaških šol (Hrvatsko vojno učilište), kjer nas je sprejel namestnik poveljnika kapitan Tihomir Erceg. Sprejel pa nas je tudi namestnik načelnika Generalštaba Hrvaške vojske, generalpodpolkovnik Dragutin Repinc. Uspešen obisk je končan s pogovori o nadaljnjih oblikah sodelovanja med Hrvaškim častniškim zborom in Zvezo slovenskih častnikov na lokalni (obmejni) in državni ravni v naslednjih letih.

obisk zsc pri hcz 2 obisk zsc pri hcz3 obisk zsc pri hcz 4 obisk zsc pri hcz 5 obisk zsc pri hcz 6

 

obisk zsc pri hcz 7