• Zakon o obrambi ( Ur. l. RS št. 82/94 )
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi (Ur.l. RS št.47/02)
  • Zakon o društvih ( Ur. l. RS št. 61/06 )
  • Odločba o statusu društva., ki deluje v javnem interesu št. 920-005/2002-4 dne 17. marca 2003
  • Usmeritve Ministrstva za obrambo Republike Slovenije za sodelovanje z Združenjem slovenskih častnikov št. 920-00-3/2000 z dne 28. februarja 2000
  • Ukaz Načelnika GŠ SV o medsebojnem sodelovanju med SV in ZSČ št. 804 – 01/106 – 96 z dne 07. marca 1996

Direktiva Slovenske vojske s civilnimi organizacijami, zvezami in društvi pomembnimi za obrambni sistem Republike Slovenije št. 801-05-2/2004-338 z dne 11. oktobra 2004