Posodobljeni seznami prejemnikov priznanj, ki so podeljena, bodo objavljeni najmanj enkrat letno. V posameznih seznamih lahko s funkcijo Ctr F iščete podatke o prejemnikih priznanj po imenu, priimku ali organizaciji, lahko pa tudi po datumu, če vam je znan. Pri iskanju po organizaciji preverite tudi pod Predsedstvo ZSČ ali Konferenco ZSČ ali Skupščino ZSČ, saj so pod to navedbo organizacije evidentirana tudi priznanja za tiste, ki so bili člani oz. funkcionarji teh organov Zveze slovenskih častnikov. Morebitne napake pri zapisih sporočite na naslov el. pošte generalnega sekretarja ZSČ. V objavljenih seznamih so upoštevana podeljena priznanja vključujoč z 39. sejo Predsedstva ZSČ, ki je bila 1. junija 2017.

 

Priznanje za izjemne dosežke v ZSČ: 

Priznanja za delo v ZSČ:

Priznanja za zasluge v ZSČ:

Priznanja za sodelovanje z ZSČ: