DOSTAVA PODATKOV ZA NAČRT SOFINANCIRANJA 2020

Rok za dostavo razdelitve pridobljenih sredstev za sofinanciranje dejavnosti združenj ZSČ za leto 2020 je 1. februar 2020. 

3_Obrazec Načrta sofinanciranja 2020