Zvezo sestavljajo območna ali občinska združenja, ki delujejo na območju ene ali več občin, in interesna združenja, ki delujejo na celotnem območju Slovenije, in predstavljajo temeljno obliko organiziranja članstva. V Zvezo se združujejo na prostovoljni osnovi in oblikujejo enovito Zvezo na območju Republike Slovenije.

Združenja so pravne osebe zasebnega prava. Predstavljajo in zastopajo jih predsedniki ali druge osebe, ki jih s statutom določi zbor članov.

Združenja, ki so geografsko, urbano ali kako drugače povezana, se lahko povezujejo med seboj zaradi usklajevanja dela in izvajanja skupnih nalog. S tem namenom in zaradi racionalizacije ter usklajenosti z drugimi subjekti, zlasti z institucijami Slovenske vojske in nosilci ter dejavniki Civilne obrambe, organizirajo kot metodo dela regijske koordinacije.

Zveza podpira sekcijsko delovanje članov občinskih, območnih in interesnih združenj, glede na različna vojaško strokovna in interesna področja.

Več o pomenu posameznih organov zveze si preberite v poglavjih:  Skupščina ZSČ, Komisija za NDZ, Komisija za NFMPZ, Predsedstvo ZSČ.

 

organigram osnovni ZSC