Zvezo sestavljajo območna ali občinska združenja, ki delujejo na območju ene ali več občin, in interesna združenja, ki delujejo na celotnem območju Slovenije, in predstavljajo temeljno obliko organiziranja članstva. V Zvezo se združujejo na prostovoljni osnovi in oblikujejo enovito Zvezo na območju Republike Slovenije.

Združenja so pravne osebe zasebnega prava. Predstavljajo in zastopajo jih predsedniki ali druge osebe, ki jih s statutuom določi zbor članov.

 

 

 

 

 

 

organigram

Datoteke za prenos