vojasko strokovne  vojasko strokovne 1
V sklopu našega delovanja izvajamo dejavnosti, katerih rdeča nit so naslednje tematike:

 • ogledi vojaških vaj, tehničnih zborov, ustanavljanje rodovskih sekcij častnikov, strelske aktivnosti, ustanavljanje častniških klubov, obiski vojaških enot
 • predpisih, ki urejajo odnose v Slovenski vojski na obrambnem področju
 • vojaški psihologiji
 • predstavitev vojaškega položaja doma in v tujini
 • analiza vojaških spopadov
 • seznanitev z vojaškim šolstvom
 • proučevanje mednarodnega vojaškega prava
 • evropska varnostna arhiktetura
 • organiziranje RAO- organizacije častnikov rezerve
 • Organiziranje in delovanje C.I.O.R.
 • zgodovina, organiziranost in obrambna politika NATO
 • NATO in partnerstvo za mir