Predsednik ZSČ predaval bodočim častnikom SV

Vojaški muzej Slovenske vojske (SV) je v četrtek 4. 5. 2017 pripravil študijsko pot za slušatelje Šole za častnike Centra vojaških šol SV. Kandidati za častnike so proučili dogodke iz vojne za Slovenijo 1991 na območju Ormoža, Koga, Gibine in Gornje Radgone.

Na njihovem študijskem potovanju jih je vodila dr. Valerija Bernik. Nalogo so izvedli v sodelovanju z ZSČ in ZVVS iz območja. Med predavatelji je bil tudi generalmajor dr. Alojz Šteiner, predsednik ZSČ, ki je bodočim častnikom predstavil vojaško strokovni pogled na rešitve vojskujočih se strani v vojni leta 91 na območju Pomurja in Prekmurja.

Besedilo in fotografije: Miran Fišer.

This slideshow requires JavaScript.


Vojaški muzej Slovenske vojske odprl razstavo in priredil posvet na temo predvojaške vzgoje

V četrtek, 30. 3. 2017, smo se tudi člani ZSČ udeležili otvoritve razstave »Predvojaška vzgoja na Slovenskem v minulih časih«, ki jo je postavil Vojaški muzej Slovenske vojske v mariborski Kadetnici. Razstava obiskovalce preko dokumentarne fotografije, ohranjenih predmetov ter spremnega besedila seznani kako so se mladi med 14. in 18. letom starosti usposabljali za potrebe delovanja na obrambnem področju. Avtor razstave Miran Fišer je spomnil, da so fantje dobili osnovna znanja o orožju in postopkih v boju še preden so odšli na služenje vojaškega roka. V razstavo je zajeto obdobje med leti 1947 in 1990 in kako so se vsebine in oblike predvojaškega usposabljanja prilagajale različnim dejavnikom iz ocene ogroženosti države. Izpostavljeno je bilo, da so za predvojaško usposabljanje skrbele civilne oblasti na ravni občine, v izvajanje pa so se vključevali rezervni starešine iz ZRVS.

Ob slovesnosti odprtja razstave je bil izveden tudi posvet o omenjeni temi, na katerem so udeleženci posveta, men njimi predsednik ZSŠ generalmajor dr Alojz Šteiner in regijski koordinator za VŠP major Iztok Šošter osvetlili problematiko predvojaške vzgoje mladih z vojaško zgodovinskega zornega kota in potrebne časovne distance. Eden od glavnih ciljev posveta je bil tudi spodbuditi razpravo o možnosti ponovne uvedbe služenja vojaškega roka za vojaške obveznike, zato sta se Vojaški muzej Slovenske vojske in Center vojaških šol odločila, da prispevata k tem razpravam svoja strokovna znanja in spoznanja o zgodovini pridobivanja osnovnih vojaških znanj na Slovenskem pred osamosvojitvijo leta 1991.

Fotografije: Arhiv VM SV

This slideshow requires JavaScript.

 


Zahvala SV za sodelovanje pri izvedbi poletnega tabora za otroke

Zahvala_in_porocilo_o_sodelovanju_ZSC


Načrt sodelovanja s Slovensko vojsko za leto 2016 podpisan

SV 2016Predsednik ZSČ in načelnik Generalštaba Slovenske vojske sta 4. decembra 2015 na Bledu podpisala Načrt sodelovanja za leto 2016. Programe za naslednje leto je podpisalo več kot trideset zvez in društev z različnih področij.

Zveza slovenskih častnikov je aktivno vključena v program civilno-vojaškega sodelovanja s Slovensko vojsko. Zato načrtovanju sodelovanja posvečamo veliko pozornost, zlasti v pogledu zagotavljanja recipročnosti in pri tem konkretne opredelitve dogodkov in podpore, ki jih organizacije v ZSČ lahko nudijo Slovenski vojski. V potrjenem programu sodelovanja za leto 2016 sta opredeljena 102 dogodka  s strani Slovenske vojske in 59 dogodkov organizacij Zveze slovenskih častnikov.

Foto: Janez Gomzi in Carmen Kos

SV2016_1 SV2016_2 SV2016_3

 

 

 

 

 


 

Slovenska vojska bo leta 2015 podprla dvajset organizacij

sv2015_1 sv 2015_2

 

 

 

 

 

sv post