Ob 70. obletnici delovanja CIOR je izdan priložnostni kovanec. 

 

cior orginal iz portala

CIOR in CIOMR- Zavezniška konfederacija častnikov rezerve – (CIOR – Interallied Confederation of Reserve Officers)

 

CIOR je nepolitična, nevladna in neprofitna organizacija, ki so jo leta 1948 ustanovila združenja rezervnih častnikov iz Belgije, Francije in Nizozemske, okrajšava imena pa je izvedena iz poimenovanja v francoskem jeziku (Confédération Interalinée des Officiers de Réserve).

V letih po ustanovitvi so k CIORju pristopale organizacije iz drugih zavezniških držav, tako da CIOR danes združuje že 24 polnopravnih in 6 pridruženih članic

ZSČ zastopa interese slovenske države in vojaških oseb v tej pomembni stanovski organizaciji. V ta namen je v sklopu komisije predsedstva za mednarodne odnose ustanovljena podkomisija CIOR/CIOMR.

ZSČ je v zadnjih letih tudi v nasploh močno okrepila svoje delovanje v CIOR. Med pomembnimi dogodki velja posebej izpostaviti seminar Partnerstva za mir aprila 2002 na Igu. V CIORju je bil deležen posebne pozornosti zato, ker so na njem sodelovali predstavniki držav, ki v takšni zasedbi še nikoli dotlej niso sedli za isto mizo. Seznam držav, iz katerih so prihajali udeleženci, je obsegal Albanijo in ZDA, Moldavijo in Švico, predvsem pa niso manjkali predstavniki prav nobene strani oz. entitete z območja zahodnega Balkana, ki so bile še malo pred tem med seboj zapletene v vojno. Prijateljski duh, ki je preveval delo na seminarju, se je dopolnjeval z vtisom brezhibne organizacije in seminar na Igu še po nekaj letih v CIORju velja za skorajda nedosegljiv zgled organizacije kakega dogodka.

Leto pozneje, 2003, je v Poljčah potekala jezikovna akademija CIOR.

Kontaktni podatki : CIOR Presidency
Chief Reserves and Cadets/Director Reserves
National Defence Headquarters
101 Colonel By Drive
Ottawa, Ontario K1A 0K2
 Facebook: https://www.facebook.com/CIOR1/
www: http://www.cior.net/
e-m: cior(at)forces.gc.ca

Predstavnika ZSČ na 59. kongresu CIOR v Madridu, Španija

IMG_20160802_193000Letos je potekal že 59. letni kongres CIOR (Konfederacije nacionalnih združenj rezervnih častnikov). Kongresa, ki se je odvijal v glavnem mestu Španije, v Madridu od 2. do 6. avgusta 2016 sta se udeležila predsednik ZSČ, in slovenski podpredsednik v CIOR. Aktivnosti CIOR so potekale skupaj s CIOMR (Konfederacija nacionalnih predstavnikov rezervnih vojaških zdravnikov) in s številnimi spremljevalnimi dogodki. Poleg zasedanj delovnih teles CIOR je tako potekala tudi mednarodna vaja civilno-vojaškega sodelovanja, delovna srečanja mladih rezervnih častnikov in tekmovanje vojaških ekip častnikov in častnic ter posebni strokovni simpozij. Slovenska predstavnika sta aktivno sodeloval v delu CIOR Zbora (Councila) in se udeležila posebnega enodnevnega simpozija.

Ob zaključku kongresa so bolgarsko predsedovanje CIOR prevzeli češki predstavniki, ameriškega generala na čelu CIOMR pa je nasledil angleški. Češko predsedovanje bo potekalo dve leti, zatem pa ga bodo prevzeli poljski predstavniki, oboji so že napovedali tesnejše sodelovanje in povezovanje z Natovim komitejem za rezervne sile. Lokacija in gostitelj naslednjega letnega kongres tokrat nista bila določena, ker Kanada še ni uradno potrdila kandidature.

Enodnevni strokovni simpozij na temo: Izgradnja odpornosti doma in v tujini in vloga rezervistov je potekal 3. avgusta. V ospredju so bile hibridne grožnje ter zagotavljanje odpornosti obrambno-vojaških, varnostnih in zaščitno reševalnih ter drugih struktur na lokalnih in nacionalnih ravneh.

Gostujoča država kongresa je skoraj v celoti opustila rezervne sile in strukture povezane z njimi, kar se je poznalo tudi pri organizaciji dogodkov kongresa. Slovenska delegacija je opravila več dvostranskih pogovorov o prihodnjem sodelovanju ZSČ.

IMG_20160806_235541 28696582415_54f649867c_k 28664347856_6cc5c8dfac_k 28027736264_ee71ac6f55_k 28027735404_0a5ebf6598_k

 

 

 

 

 


ZSČ na 58. kongresu CIOR v Sofiji, Bolgarija

cior 10558. letnega kongresa CIOR (Konfederacije nacionalnih združenj rezervnih častnikov) v glavnem mestu predsedujoče države Bolgarije, v Sofiji od 4. do 9. avgusta 2015 se je udeležil predsednik ZSČ, dr. Alojz Šteiner. Letni kongres je organiziran kot osrednji dogodek CIOR skupaj s CIOMR (Konfederacija nacionalnih predstavnikov rezervnih vojaških zdravnikov) in s številnimi spremljevalnimi aktivnostmi. Predsednik ZSČ je aktivno sodeloval v delu CIOR Zbora (Councila) in posebnega enodnevnega simpozija.Osrednja točka kongresa se je nanašala na prihodnje predsedovanje CIOR (2016-2018 in 2018-2020), organizatorja naslednjega letnega kongresa in spremljevalnih dogodkov, potrditev finančnih poročil in načrtov, sprejem poročil podrejenih komitejev in informacij, ki so v pristojnosti zbora. Naslednji letni kongres bo potekal predvidoma v Španiji. V kolikor Španija ne bo uspela organizirati vojaškega tekmovanja, pa bo to prevzela Nemčija.

Enodnevni strokovni simpozij na temo: Pripravljenost in podpora s strani rezervistov je potekal 6. avgusta. Predsednik ZSČ je sodeloval v razpravi v dopoldanskem delu simpozija s komentarji in vprašanji okrog vključevanja organizacij in struktur rezervistov v CIMIC aktivnosti in nujnosti prenove HNS konceptov (podpora države gostiteljice) pa tudi dopolnitve Nato dokumenta 411/2, ki govori o CIMIC aktivnostih.

Na kongresu je predsedujoči Gaminške iniciative (povezovanje srednjeevropskih častniških organizacij) srednje Evrope, poročal o dogodku, ki smo ga organizirali v Mariboru konec maja 2015 in posebej izpostavil dobro organizacijo in koristne razprave. Organizacijo je pohvalil tudi predsedujoči CIOR, ki je bil prav tako gost v Mariboru. Predsednik ZSČ v svojem nastopu izpostavil, da Slovenija v obdobju 2015-16 uspešno uresničuje predsedovanje CISOR in države, ki še ne sodelujejo v Medzavezniškem združenju rezervnih podčastnikov (CISOR) povabil k sodelovanju.

Kongres je bil dobro organiziran. Dogodki ob strani so v neformalnih komunikacijah omogočali izmenjavo številnih izkušenj in tudi dogovore o prihodnjem mednarodnem sodelovanju ZSČ ter predstavljajo pomembno dodano vrednost sodelovanja na kongresu.

cior 2015 1 cior 2015 2 cior 2015 3 cior 2015 4 cior 2015 5


Letni kongres rezervnih častnikov (CIOR) v Nemčiji 2014

Letni kongres rezervnih častnikov (CIOR) v Nemčiji 2014-članek v reviji OBRAMBA
cior 2014 cior 2014 1

 

Datoteke za prenos