Pravilnik o priznanjih ZSČ

Pravilnik o priznanjih ZSČ_26JAN23
Katalog priznanj, insignij in promocijskih izdelkov ZSČ

PRILOGA 4_Katalog priznanj, insignij in promocijskih izdelkov ZSČ

PRILOGA 1_Obrazec Predlog za podelitev priznanja ZSČ članom Zveze

PRILOGA 2_Obrazec Predlog za podelitev priznanja ZSČ fizičnim in pravnim osebam

PRILOGA 3_Vzorec spremnega dopisa

PRILOGA 3_Vzorec spremnega dopisa