Tabor preživetja v naravi 2017 v organizaciji OZSČ Ormož

OZSČ Ormož je tudi letošnje poletje izvedlo »Tabor preživetja v naravi« z dijaki srednjih šol z njihovega območja. Več si lahko preberete v samem biltenu

Bilten tabor 2017

 

 


OZSČ Ormož izvedlo tudi letos predmet Samozaščita in preživetje za dijake

 prezivetje_ormoz

Območno združenje slovenskih častnikov Ormož (OZSČ Ormož) je v času od 1. do 8. julija že tretjič pripravilo in izvedlo usposabljanje dijakov iz vsebin predmeta Samozaščita in preživetje in sicer na območju Pohorja.

Cilj tabora je seznaniti mlade z vojaškim življenjem, osnovnimi vojaškimi znanji in veščinami. Prav tako pa je cilj v mladih vzpodbuditi občutek za improvizacijo, samoiniciativnost, iznajdljivost, odločnost, premagovanje neznanega, spoznavanje in izgradnjo kolektiva, iskanje sebe in svoje vloge znotraj kolektiva, občutek za organizacijo in delitev dela, dojemanje narave, naravnih pojavov ter razumevanje odvisnosti od narave. Torej gre za širok spekter znanj in veščin, gre za učenje in vzgojo, ki bo mladim kljub kratkemu času usposabljanja odprla nove razsežnosti dojemanja sveta in okolice.

Dijaki so se skozi teoretično in praktično delo naučili osnove:

-delovanja v skupini, razumevanja vlog posameznikov, vodenja in delitve nalog,

-geografske in topografske orientacije, branja karte ter gibanja po neznanem zemljišču,

-nudenja samopomoči in prve pomoči ob izrednih dogodkih,

-pravilnega in varnega premikanja v naravnem okolju,

-kurjenja ognja s pomočjo naravnih materialov, priprave ognjišča ter vzdrževanja ognja,

-postavitve bivaka za prenočitev in zaščite pred vremenskimi vplivi,

-iskanja pitne vode njene priprave za uporabo (s prekuhavanjem ali filtriranjem) ter pravilnega pitja v naravnem okolju,

-izdelave priročnega orožja, orodja, raznih lovskih pripomočkov in pasti,

-prehranjevanja z lovom (ribe, raki, polži in druge užitne živali), naučili pripraviti hrano ter jo tudi konzervirati,

-prehranjevanja z nabiranjem rastlin v naravnem okolju, razlikovanja med užitnimi in strupenimi rastlinami, ter užitne tudi uporabili v prehranjevanju (priprava napitkov, prehrane, peka kruha…),

-vzdrževanja higiene in samozaščite in še bi lahko naštevali.

Novost v letošnjem letu je bila sodelovanje učitelja vojaške psihologije iz Centra vojaških šol Slovenske vojske mag. Gregorja Jazbeca, ki je z dijaki realiziral vsebine s področja stresa in odziva na stresne situacije ter s področja voditeljstva in vodenja kolektiva. Vsebine so bile podane teoretično ter realizirane z raznimi vajami tudi v praksi, vsemu pa so sledile številne strokovne analize in poduki v okviru učenja iz izkušenj.

Vodja tabora, štabni vodnik Stanko Jurkovič, je bil nosilec in vodja celotne aktivnosti, pri realizacija pa sta mu pomagala štabni vodnik Marjan Razlag kot inštruktor in logistik ter vojak Kukovec Tadej kot bolničar na terenu in nosilec vsebin prve pomoči. Vsi imenovani so tudi pripadniki Slovenske vojske, za kar se iz OZSČ Ormož iskreno zahvaljujemo za podporo. Usposabljanja se je udeležilo 7 dijakinj in dijakov iz štirih srednjih šol našega območja delovanja pa tudi širše.

Usposabljanje je bilo naporno, izvedeno v vseh vremenskih razmerah, vendar uspešno, in dijaki so kljub utrujenosti ob povratku pokazali veliko zadovoljstvo nad realizacijo aktivnosti in nad izvajalci vsebin.

Stanko Jurkovič

vodja tabora


V poslanstvo ZSČ spada tudi vzgoja mladih

 

pleh1

Intervju -revija OBRAMBA: major Ernest PLEH, predsednik OSZČ Ormož


Predmet samozaščita in preživetje

samozascita in prezivetje zgibanka