Člani Združenja slovenskih mirovnikov so se udeležili zadnje letošnje aktivnosti, strokovne ekskurzije na Gorenjsko. Zbrali so se v prostorih OZSČ Creina in Društva Bilečanci Slovenija, v vojašnici Petra Petriča v Kranju. Predsednika združenj: polkovnik Bojan Potočnik, OZSČ Creina in maj. Zlatko Filej, Bilečanci, sta predstavila delovanje njihovih društev. Podpolkovnik Anton Rešek, predsednik OZVVS Kranja, je predstavil muzejsko zbirko, ki so jo kranjski veterani, uredili v prostorih nekdanje stražnice v vojašnici. Udeleženci so z zanimanjem spremljali njegovo razlago o nastanku in razvoju Teritorialne obrambe na Gorenjskem ter njeno delovanje v času vojne za samostojno Slovenijo. Že od leta 1973 so pripadniki razporejeni v 3. bataljon 21. brigade TO hranili na domu osebno pehotno oborožitev, skupaj z enim bojnim kompletom streliva. To je bila edina takšna enota v takratni državi. Slednja je bila kot prva bojna enota TO postrojena za pregled njene opremljenosti dne 11. 12. 1990. Zopet so izvedeli marsikaj novega o vlogi Teritorialne obrambe v prelomnih trenutkih slovenske zgodovine. Sledil je ogled muzeja Avsenik v Begunjah. Dan se je zaključil z druženjem in skupnim kosilom.

1_Sledenje predstavitvi OZSČ Creina in Bilečancev

 

2_Predstavitev domačinov s strani predsednika pk. Potočnika in maj. Fileja

 

3_Podelitev emblema ZSM v zahvalo OZSČ Creina in Bilečancem za podporo

 

4_Predstavitev muzejske zbirke OZVVS Gorenjske

 

5_Predstavitev muzejske zbirke OZVVS Gorenjske

 

6_Predstavitev načina in razporeditve 3. bataljona 21. brigade TO okoli letališča Brnik

 

7_ Uniforma pripadnikov alpsko-izvidniških vodov TO

 

8_Državna zastava s podpisi pripadnikov enote TO na Jezerskem leta 1991

 

9_Podelitev emblema ZSM v zahvalo za prikazano

 

10_Udeleženci strokovne ekskurzije

 

11_Predstavitev zbirke muzeja Avsenik v Begunjah

 

12_Spremljanje filmske predstavitve poti ansambla Avsenik

Besedilo: Vasko Maraš

Fotografije: Vasko Maraš in Robert Simonič