Združenje slovenskih mirovnikov, ki združuje ter povezuje vse generacije udeležencev in podpornikov mednarodnih operacij in misij, je bilo uradno ustanovljeno 23. novembra 2013. V svoje vrste sprejema državljane Slovenije, ki podpirajo sodelovanje naše države v mednarodnih operacijah in na misijah, spoštujejo humanitarna prizadevanja sodržavljanov in želijo pomagati pri delovanju združenja. Pri svojem delovanju poskuša s strokovnimi razpravami, prispevki in srečanji ter obujanjem spomina na prehojeno poti prikazati pomen izvajanja mednarodnih operacij in misij. Po skoraj dveletnem premoru zaradi epidemije se letos izvaja oz. načrtuje več aktivnosti. V želji po seznanitvi s svojim poslanstvom, namenom in delom smo izdali obnovljeno zloženko, ki prikazuje vsebino našega dela. Zloženka se nahaja v prilogi.

Hkrati pa smo na posvetu vodstev občinskih, območnih in interesnih združenj Zveze slovenskih častnikov, ki je potekalo 26. februarja, v Vojaškem objektu Kadetnica, prejeli pohodno zastavo združenja. Z njo se bomo lažje predstavili na različnih dogodkih združenja ter zveze.

(https://drive.google.com/file/d/19D8Wj4a1uDAaceeIBT_IVZbH6qkOgY27/view?ts=621b6f1b)

Dogajanje v Ukrajini ponovno opominja vse, da mir ni nekaj samoumevnega, temveč je potrebno za njega vlagati veliko truda in predvsem graditi medsebojno zaupanje. In to smo skozi 25 let delovanja dokazovali pripadniki Slovenske vojske, Policije in civilni funkcionalni strokovnjaki v različnih mednarodnih operacijah in misijah.

Za mir v svetu!

Združenje slovenskih mirovnikov_predstavitevena zgibanka

Besedilo: Vasilije Maraš

Fotografije: Robert Simonič