V petek 24. maja 2019 je v izvedbi naše krovne organizacije ZSČ v NATO COGB v Poljčah potekalo redno letno zasedanje Gamnigške mirovne pobude http://www.gamingerinitiative.com/ Pobuda združuje 10 evropskih držav, med njimi tudi Slovenijo. Polovica članic pobude so tudi članice IFMS – Mednarodne federacije vojaških gornikov. Na povabilo ZSČ smo predstavnikom članic pobude predstavili delovanje ZVGS v okviru ZSČ in konkreten primer aktivnosti – delovanje Študijske skupine ZVGS na projektu “Velika tekma na Mangartu, 3. junija 1945”. Kot gost je predstavitvi prisostvoval tudi častnik Nacionalne garde Kolorada iz ZDA.

Besedilo: J. Kavar, fotografije: M. Jugovec.