Območno združenje slovenskih častnikov (v nadaljevanju OZSČ) Novo mesto je v soboto, 1. junija 2024, v Ždinji vasi pri Novem mestu pripravilo slovesno prireditev ob 30 letnici poimenovanja v OZSČ Novo mesto, kjer je bil razvit tudi novi prapor združenja. Slovesnosti smo se udeležili tudi člani OZSČ Bela krajina z našim praporom.

Člani OZSČ Novo mesto so prireditev organizirali pri gasilskem domu v Ždinji vasi. Najprej nas je v svojem nagovoru pozdravil predsednik OZSČ, polkovnik Vasko Maraš. Sledil je slavnostni govor podpredsednika Zveze slovenskih častnikov Martina Jugovca, nato pa nas je v imenu županov vseh osmih občin (Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk), iz katerih so častniki, združeni v OZSČ Novo mesto, nagovoril župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar. Vsi govorniki so poudarili pomen in uspešnost delovanja dolenjskih častnikov v preteklih desetletjih. Ob jubileju organizacije so novomeški častniki izdali tudi vsebinsko bogat bilten.

Sledil je slavnostni dogodek: razvitje novega prapora združenja. S strani ZSČ je prapor predal podpredsednik Martin Jugovec predsedniku OZSČ Vasku Marašu, ta pa je prapor predal zastavonoši OZSČ Ivanu Petančiču. Predstavniki občin so na prapor pripeli občinske trakove vseh osmih občin. Prisotni so z zanimanjem spremljali postopek razvitja prapora, ki so mu dali poseben pečat prapori drugih OZSČ in ostalih domovinskih in domoljubnih organizacij.

Slovesnost se je nadaljevala s podelitvijo priznanj najzaslužnejšim članom OZSČ, ki so s svojo prizadevnostjo pripomogli k uspešnosti delovanja združenja.

Skozi dogajanje v Ždinji vasi se je na lep priložnostni način prepletala kulturna nit v izvedbi tamburašev Folklornega društva Kres iz Novega mesta.

Po zaključenem uradnem delu je sledilo tovariško druženje ob prigrizku in pijači. Prireditelji so pripravili tudi bolj zabavno športni del, katerega izvedbo pa je onemogočilo slabo vreme.

Ob povratku iz Ždinje vasi smo se belokranjski častniki ustavili še v Vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu, ki je imela Dan odprtih vrat.

Besedilo: Peter Golobič

Fotografije: Miran Zupančič, Anton Krašovec