REGIJSKA KOORDINACIJA 7. 10. 2020 V PIVKI

Na seji so bili prisotni:
– Dejan STANČIČ- predsednik OZSČ, regijski koordinator,
– Gregor RIBNIKAR- predsednik ObZSČ Pivka,
– Vojka KOVAČIČ – predsednica ObZSČ Il. Bistrica,
– Evgen PRIMOŽIČ – sekretar ObZSČ Pivka in
– Robert NADOH – član UO ObZSČ Pivka.
Na seji so obravnavali naslednji dnevni red:
1. Analiza porabe sredstev za sofinanciranje 2020.
2. Priprave na medregijski posvet 15. 10. 2020 v Sežani.
3. Nabave v letu 2020.
4. Razno.