Ljutomerski častniki so se konec februarja sestali na redni letni konferenci v Biotermah Mala Nedelja. Ob skoraj 40 odstotni udeležbi članov združenja je konferenci prisostvovalo 16 eminentnih gostov, med njimi tudi brigadir Martin Jugovec, podpredsednik Zveze slovenskih častnikov.

Tokratna konferenca je potekala v dveh delih. V prvem, protokolarnem, delu so prisotni počastili prihod društvenega prapora in slovensko himno. Sledil je uvodni nagovor, v katerem je predsednik združenja višji vodnik Jože Roškar opozoril o krutosti obeh vojn v svetu in o potrebi po zagotavljanju miru Evropi in Sloveniji.V nadaljevanju pa o ciljih in poslanstvu ljutomerskega častniškega združenja, ki letos slavi 30-letnico uspešnega delovanja.

Besedo je dobil brigadir Martin Jugovec, ki je v svojem nastopu spregovoril o zvezah in vezistih v obrambnem sistemu Republike Slovenije. V svojem predavanju se je dotaknil sredstev zvez, s katerimi smo v Sloveniji razpolagali ob nastanku teritorialne obrambe pred 55 leti ter razvoj opreme in sistema zvez. Zaključil pa je s predstavitvijo današnje opreme za zveze v Slovenski vojski in trendi zvez in informacijskega sistema v naslednjih letih.

Sledila je podelitev priznanj Zveze slovenskih častnikov zaslužnim članom ljutomerskega združenja in sponzorjem. Priznanja sta podelila Martin Jugovec in Jože Roškar. Podeljena so bila naslednjim priznanja:

Bronasto medaljo ZSČ sta prejela: Boris Lukačič in mag. Stanislav Filipič.

Srebrno medaljo ZSČ sta prejela: Vasja Štaman in Stanislav Modlic.

Zlato medaljo ZSČ je prejel: Uroš Vrbančič.

Pisno priznanje ZSČ je prejel: Jožef Ščavničar.

Častni znak ZSČ je prejel: Ludvik Belovič.

Častni znak ZSČ za sodelovanje so prejeli: Milan Horvat in Gostilna Gezove jame ter Jani Prajner, predsednik ZB za vrednote NOB Ljutomer.

V drugem, delovnem delu konference je delo potekalo po že ustaljenih vsebinah občnih večine zborov v društvih. Predstavljeno je bilo poročilo o delu združenja v preteklem letu, ki ga je podal predsednik združenja in finančno poročilo. Z enako pozornostjo so prisotni spremljali finančno ovrednoteni program dela za leto 2024. Tako je konferenca potrdila vsa podana poročila o delu združenja v preteklem letu in sprejela planske dokumente za leto 2024.

Posebnost tokratne konference je bila predstavitev projekta Modernizacija zgodovinskih obeležij in spomenikov v občini Ljutomer, ki ga je predstavil član združenja Niko Miholič. Predstavitev projekta je bila odlično sprejeta in kot ga je ocenil prisoten predsednik častniškega združenja iz Slovenske Bistrice dr. Andrej Godec, ki je dejal, da je to vrhunski projekt, ki ga je potrebno predstaviti častnikom in veteranom na državnem nivoju.

Po izčrpanem dnevnem redu konference je sledilo družabno srečanje v restavraciji Bioterm.

Besedilo: Anton Kosi

Fotografije: Branko Košti in Janez Vencelj