Zbornik z naslovom “Kako smo branili osamosvojitvene procese Republike Slovenije” so izdali Območno združenje slovenskih častnikov Ljutomer, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer in Policijsko veteransko Sever za Pomurje, pododbor Ljutomer. Uredniški odbor so tvorili Anton Kosi, Jožef Roškar, Alojz Filipič in Janez Vencelj. Lektoriranje je prevzela mag. Mateja Kosi, prof. slov., oblikovanje pa Nina Šturm, unv. dipl. inž. grafične tehnologije. Za tisk je poskrbel IIBIS Ljutomer.

Prvi del zbornika povzema okroglo mizo o Manevrski strukturi narodne zaščite (MSNZ) 1990, drugi del pa okroglo mizo o osamosvojitveni vojni leta 1991. Zbornik so podelili vsem šolam na območju UE Ljutomer, vsem občinam, knjižnici, avtorjem prispevkov, članom njihovih društev in zainteresiranim članom.

Na sami predstavitvi zbornika, ki je potekala na Moti 5. maja, je vse pozdravil in predstavil zbornik urednik Anton Kosi. Za izdajo so se odločili ob 30-letnici MSNZ. Na predstavitvi so o zborniku, pa tudi o njihovih spominih, kaj se je leta 1991 dogajalo spregovorili tudi Drago Ribaš, dr. Alojz Šteiner in Ladislav Lipič.

Vsi prisotni pa so se strinjali in to je bila tudi ena izmed glavnih tem pogovora, da otroci in mladi v šolah ne vedo veliko, kaj vse se je leta 1991 dogajalo in kako se je Slovenija osamosvojila. Njihova želja je, da se zbornik uporablja v šolah, da bodo otroci in mladi vsaj približno vedeli, kako je potekala pot do osamosvojitve Slovenije.

Zbornik so predstavili že na nekaj šolah, pohvalili pa so delo in sodelovanje z Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer.

Če si želite prebrati o dogodkih leta 1991 iz prve roke, je zbornik na voljo pri članih zgoraj omenjenih društev.

Sara Vinkovič