V času med 14.4.2019 in 16.4.2019 je tričlanska delegacija OZSČ Mislinjske doline bila v sklopu delegacije mestne občine Slovenj Gradec na obisku v Gornjem Milanovcu.

Občina Gornji Milanovac je letos praznovala občinski praznik v spomin na 160. letnico od poimenovanja kraja Gornji Milanovac in 204. letnico od začetka 2. srbskega upora, ko so pod vodstvom Miloša Obrenovića premagali Turke in se tako rešili njihovega več stoletnega jarma. Občina je na svoj praznik povabila  delegacije iz vseh pobratenih občin. Občina Slovenj Gradec je podpisala listino o pobratenju konec sedemdesetih let, ker veže ljudi iz Mislinjske doline in Gornjega Milanovca spomin na težke čase iz 2. svetovne vojne, ko so na območje občine Gornji Milanovac izselili večje število prebivalcev Mislinjske doline.  Sodelovanje se je nato krepilo tako na gospodarskem, kulturnem, športnem in tudi na sodelovanju med takratnima ZRVS Gornji Milanovac in Slovenj Gradec.

Od osamosvojitve pa do leta 2007 so stiki zaradi znanih vzrokov zamrli in bili nato ponovno vzpostavljeni.OZSČ Mislinjska dolina pa je ponovno pričel sodelovati z ZRVS v lanskem letu. Delegacija OZSČ Mislinjske doline je tako sodelovala na svečani prireditvi v kulturnem domu in pri polaganju venca mestne občine Slovenj Gradec pri spomeniku posvečenem 2. srbskemu uporu in na svečani prireditvi, ki je nato sledila.

Člani ZRVS Gornji Milanovac so za našo delegacijo pripravili družabno srečanje, na katerem so se zlasti njihovi starejši člani z nostalgijo spominjali časov, ko sta obe delegaciji še aktivno sodelovali. Pri tem smo ugotovili, da ni razlogov, ki bi preprečevali naše nadaljnje sodelovanje. Ob izmenjavi daril smo potrdili obojestranski interes po medsebojnem sodelovanju. Pri tem smo jih povabili, da nas obiščejo ob prazniku Mestne občine Slovenj Gradec v mesecu septembru, ko bomo za njih pripravili poseben program.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Ivan ARKO

Fotografije: Boris GOLJAT