V skladu z letnim programom dela smo 2. junija 2019 opravili vojaško-strokovno ekskurzijo na območje Cerkelj ob Krki in Bizeljskega.

Osnovni cilj ekskurzije je bil obisk vojašnice Jerneja Molana ob njihovem »Dnevu odprtih vrat«. Že na poti v Cerklje nas je  polkovnik Ivan LAKOVŠEK seznanil z načrtovanimi aktivnostmi v vojašnici in nam posredoval podatke o vojaški vaji NATO, ki v teh dneh poteka na širšem območju Slovenije. Predstavil nam je tudi 15. polk vojaškega letalstva SV.

Po prihodu v vojašnico  nas je sprejel in pozdravil poveljnik vojašnice, njegov sodelavec pa nam je posredoval podatke o poteku prireditve »odprtih vrat vojašnice« ter nas seznanil z razmestitvijo dogajanj v vojašnici.

Naš rojak Ernest FERK, ki je nekoč služboval v tej vojašnici, nam je predstavil zgodovino vojašnice in letališča. Obiskali smo spomenik  Edvarda Rusjana ter se seznanili z njegovo vlogo pri razvoju slovenskega letalstva.

V nadaljevanju smo si ogledali predstavitev tehnike in ostale razstavljene opreme. Seveda smo si posebej z velikim zanimanjem ogledali  letala in helikopterje SV ter zračna plovila drugih držav, ki so bila tega dne v vojašnici. Lahko poudarim, da je bilo za videtimnogo zanimivega, z veseljem pa smo napravili tudi kakšno spominsko fotografijo.

Po kosilu, ki smo si ga privoščili v gostišču Sara v kraju Leskovec pri Krškem, smo se odpeljali na območje Bizeljskega. Tu smo obiskali»Repnico Kelher«, kjer so nam pripravili nekaj domačih dobrot. Poizkusili smo njihovo vino in  prehrano značilno za to območje.

Na poti proti domu smo si ogledali še elektrarno Vrhovo. Dan je zaradi pestrega programa hitro minil. Domov smo se vrnili zadovoljni,  polni novih spoznanj in lepih vtisov.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Konrad JAVORNIK

Fotografije: Sonja PLEVNIK, Igor BREZOVNIK in Konrad JAVORNIK.