V Območnem združenju slovenskih častnikov Mislinjske doline smo dne 5. aprila 2022,organiziraliposvet po vprašanjih  »civilno vojaškega sodelovanja«.

Posveta sta se udeležila predstavnika, 72 br. in 20. PEHP SV, predstavnika Mestne občine Slovenj Gradec, predstavnika Uprave za obrambo Celje in Izpostave inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, predsednik Društva vezist in predstavniki častniških združenj s Koroške. Tovrstni posveti so sicer že tradicionalni, tokrat je  to bilo deseto srečanje.

Po uvodnem pozdravu in nagovoru podžupana Mestne občine Slovenj Gradec, dr. Petra  Pungartnika, je posvet potekal s sodelovanjem vseh navzočih. Podstavljene so bile dejavnosti posameznih struktur. Predstavnika SV sta prisotne seznanili z njihovimi načrti in zmožnostmi na področju civilno vojaškega sodelovanja. Predstavniki Območnih združenj in Društva Vezist smo predstavili področja našega delovanja in naše želje  glede pomoči in sodelovanja s SV.  Podrobno smo analizirali aktivnosti na promociji SV, predstavitvi vojaškega poklica in dela z mladimi. Ugotovili smo nekatere specifičnosti delovanja s tega področja in  predlagali nekaj novih rešitev.  Konkretneje smo se dogovorili za nekatere skupne aktivnosti v tekočem letu.

S predstavnikom Uprave za obrambo smo se dogovorili za sodelovanje pri seznanitvi mladih z vojaško dolžnostjo in vpisu v vojaške evidence, ki bo izvedena v mesecu maju. Predstavnica inšpektorata pa je predstavila njihove aktivnosti v zadnjem obdobju, posebej v času  pandemije.

Srečanje smo zaključili v prijetnem vzdušju, družabnostjo in skupnim kosilom.

Besedilo: Konrad JAVORNIK

Fotografije: Janko KOLAR