Območno združenje slovenskih častnikov Mislinjska dolina je na podlagi  Načrta vzajemnosti sodelovanje med Slovensko vojsko (SV) in ZSČ,  v sodelovanju s pripadnikoma  20. pehotnega polka iz Celja in na izkazan interes vodstva šole, v sredo, dne 19. 4. 2017, za učence sedmih in osmih razredov osnovne šole Mislinja, organiziralo predstavitev Slovenske vojske, opreme vojaka in možnosti zaposlitve v Slovenski vojski.

Višji vodnik Miro Strmčnik je v uvodu predstavil razvoj SV, sestavo, njene naloge s poudarkom na civilno-vojaškem sodelovanju predvsem v lokalnem okolju ob naravnih nesrečah in naloge SV na mednarodnih misijah. Za popestritev je predvajal kratek film, v katerem so bili predstavljeni vsi rodovi SV. Svojo predstavitev je zaključil z odgovori na številna zanimiva vprašanja učencev.

Štabni vodnik Mitja Horn je predstavil opremo vojaka. Seveda je bilo najbolj zanimivo preizkusiti obleči oprtnik in v roke vzeti pravo orožje.

Po kratkem predstavitvenem filmu o izpolnjevanju pogojev za zaposlitev v SV in možnosti izobraževanja v sistemu SV sta svojo predstavitev zaključila z odgovori na vprašanja.

Učenci so z zanimanjem sledili podani vsebini, kar se je videlo predvsem po zastavljenih vprašanjih. V pogovoru z vodstvom šole in profesorico, ki predava določene vsebine domovinske vzgoje smo na koncu ugotovili, da so takšna srečanja dobrodošla in da bomo sodelovanje nadaljevali tudi v prihodnjih letih. Skupaj s pripadniki SV pa bomo našli in ponudili šoli še kakšne druge vsebine, da zadeva ne bi izpadla preveč rutinska.

Besedilo in fotografije: Ivan ARKO

This slideshow requires JavaScript.