Ker se je epidemiološka slika nekoliko izboljšala in je bilo dovoljeno zbiranje do 50 oseb, smo člani OZSČ Murska Sobota v četrtek 20. maja izpeljali Zbor članov. V dnevnem redu se je pregledalo delo v preteklem letu, sprejet in potrjen je bil zaključni račun in sprejet plan dela za tekoče leto. Ker v letošnjem letu praznujemo 30 let osamosvojitvenih dogodkov, je naš plan dela zelo obširen. Poskušali bomo biti prisotni na čim več dogodkih, ki jih bomo soorganizirali ali na dogodkih, ki jih bodo organizirale druge domoljubne in veteranske organizacije ali lokalne skupnosti. Aktivno pa bomo sodelovali tudi na prireditvah, ki jih organizira Slovenska vojska.

Na Zboru članov so bila podeljena tudi priznanja ZSČ (z enoletno zamikom) zaslužnim članom. Tako je stotnik Marjan Recek prejel Pisno priznanje ZSČ, major Ludvik Jonaš pa je prejel Priznanje za zasluge v ZSČ.

Besedilo in fotografija: Stanislav Gorčan.