Od leta 2000 OZSČ Novo mesto organizira pohod iz Žužemberka na Plešivico. Idejni pobudnik pohoda je bil Franc Jarc, dolgoletni član predsedstva združenja iz Žužemberka. Letošnjega pohoda 15. junija se je udeležilo preko 50 pohodnikov in strelcev. Na poti do cilja, so si pohodniki ogledali dve zanimivosti. Prva je Naralov pil oz. križ nad vasjo Trebča vas, druga so ostanki halštatskega naselja pri vasi Vinkov vrh. Domačini temu kraju pravijo Cvinger (prostor med obzidjem) ali Grad Prim oz. Grac Prim. Predvsem pa  so pohodniki občudovali pogled na dolino reke Krke. Na cilju pri lovskem domu lovske družine Žužemberk, na Plešivici, pa se odpira pogled na velik del občine Žužemberk, Kočevski rog s pogledom na Julijske Alpe s Triglavom in obrobje Kamniškega gorovja. Po končanem pohodu pa se udeleženci lahko preverijo v streljanju z malokalibrsko puško pri zavetišču Konjerejskega društva Suhe krajine. Najboljši trije posamezniki v moški in ženski konkurenci so si pristreljali županov pokal. Najboljša strelca sta bila Andrej Banko in Aja Amalija Pečar, ki je pri prvem streljanju z malokalibrsko puško imela 91 točk. Ob podelitvi pokalov, ki jih je podelil podžupan občine Žužemberk Rok Zupančič, pa je bila izvedena tudi podelitev bronaste medalje Združenj Slovenskih častnikov dolgoletnemu organizatorju Francu Jarcu, v zahvalo za njegov prispevek ne samo pri organizaciji pohoda temveč dolgoletnega dela v OZSČ Novo mesto.

Sledilo je druženje in obujanje spominov na preteklih dvajset let.

Naslednje leto se zopet vidimo.

Besedilo: Vasilije Maraš, fotografije: udeleženci pohoda.