Dijaki zdravstveniki 4. letnika Srednje zdravstvene in kemijske šoleCentra srednjih šol Novo mesto so 10. decembra obiskali Vojašnico Franca Uršiča v Novem mestu. Osnovni namen obiska je bil seznanitev z delom oz. usposabljanjem vojaških bolničarjev in bojiščnih reševalcev v Slovenski vojski. Obisk je sestavni del tradicionalnega sodelovanja med vojašnico, šolo in Oddelkom za usposabljanje iz Vojaške zdravstvene enote. Vodja oddelka Dušan Maksimovič jim je prikazal delovanje vojaških zdravstvenikov na bojišču ter njihovo usposabljanje. Ogledali so si kabinete v katerih poteka usposabljanje za vojaške bolničarje, bojne reševalce in vojakov na prostovoljnem služenju vojaškega roka. Več o delovanju Vojaške zdravstvene enote se je možno seznaniti na naslednji povezavi https://postanivojak.si/enote/logbr/vze/.

Pred tem so si dijakinje in dijaki ogledali spominsko zbirko Teritorialne obrambe Dolenjske in muzejske zbirke Teritorialna obramba in naborniška vojska. Predsednik Območnega združenja slovenskih častnikov Novo mesto in veteran vojne za Slovenijojim je na kratko predstavil dogodke med vojno za samostojno Slovenijo junija in julija 1991. V muzejski zbirki so si ogledali oborožitev in opremo iz tistega časa. Ogledali so si tudi posledice bojnih delovanj na primeru spopada v Prilipah. Praktično so preizkusili uporabo vojaških reševalnih nosil ter načina vzpostavitvepoljskih telefonskih zvez. Spoznali pa so tudi sistem bivanja vojakov nabornikov. Kako to zgleda danes je možno preveriti med prostovoljnim služenjem vojaškega roka (https://postanivojak.si/kako-lahko-sodelujem/vojak-prostovoljec/), ki se izvaja tudi v novomeški vojašnici. Na spletni strani https://postanivojak.si/preizkusi-se/ lahko skozi kviz preverite katere vrednote morajo imeti pripadniki Slovenske vojske.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Vasilije Maraš, fotografije: Mirjana Bauer.