V sklopu vojaško-strokovnih dejavnosti za mlade smo v soboto 10. 6. 2023 v OZSČ Škofja Loka organizirali in izvedli streljanje s puško in pištolo kalibra 9 mm na strelišču Crngrob.

Tokrat smo gostili mladino Strelskega društva Škofja Loka pod vodstvom predsednice Lejle. Pred streljanjem so mladi na točki »Prva pomoč«, pod strokovnim vodstvom dipl.med. Majde, pridobili in osvežili znanja iz naslova oskrbovanja ran in ohranjanja poškodovanca pri življenju. Nato na točki »airsoft« preizkusili svojo mirno roko z različnimi replikami vojaškega orožja, za kar sta poskrbela Nejc in Gorazd. Streljanje s polavtomatsko puško na 50m in pištolo kal. 9 mm na 10m, pa je bil za vse kronski dogodek, ki je pri vsakem mladem posamezniku zagotovo pustil poseben pečat. Navkljub rahli tremi nekaterih, so bili mladi strelci več kot odlični. Zaključek dopoldanskega druženja je bil sklenjen ob pasulju in klobasi ter vodi in ledenem čaju.

Zahvala za varno izvedbo dogodka gre predvsem disciplinirani mladini in strokovnemu vodenju članov OZSČ Škofja Loka ter RK. Posebna zahvala gre tudi Upravi za obrambo Kranj, ki nam je priskrbela kar nekaj propagandnega materiala.

Tekst: P. Volčič in D. Nardoni

Slike: I. Nardoni