Občina Štore vsako leto organizira bazar društev in seveda tako na eleganten način omogoči društvom katera delujemo v kraju, enkratno priložnost za svojo predstavitev. Tudi promocija vsakega društva je izjemno pomembna, da lahko krajani vidijo in se osebno prepričajo, kaj posamezno društvo počne in ustvarja v svojem kraju.

Vsako leto takšno čudovito priložnost izkoristimo tudi člani veteranske in častniške organizacije ter strelske družine Kovinar Štore. Na odlično pripravljenem prostoru pokažemo predvsem zračne puške in pištole. Te stvari praviloma najbolj privlačijo mladino in lahko se mirne duše pohvalimo, da je prostor, ki je namenjen nam, med najbolj obiskanimi. To nam v bistvu veliko pomeni in kar nekoliko laska, saj bi tudi na takšen način radi pridobili mladino za včlanitev v strelsko dejavnost. Kar pa seveda ni zanemarljivo tudi pozneje, ko se odločijo za poklicno pot, da katerega mladega pritegnemo med pripadnike naše Slovenske vojske.

Na tem bazarju se nas je predstavilo kar precej društev naše občine. Občina resnično lepo poskrbi za našo društveno predstavitev in dejavnost. Nenazadnje z odlično organizacijo prizadevnih občinskih uslužbencev nam daje zgled in zavezo, za nadaljnje uspešno delovanje društvenega življenja naše občine.

Predsednik domoljubnih organizacij Štore

Srečko Križanec