V OZSČ Trbovlje smo s strelskimi treningi začeli 20. aprila, saj je bilo z odlokom, objavljenim 15. 4. 2020, omogočeno izvajanje takšnih športno-rekreacijsko dejavnosti, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki.

Predsedstvo OZSČ Trbovlje je predpisalo pogoje in omejitve pri številu udeležencev, minimalno razdaljo med njimi in zaščitna sredstva. Tako se je v 14 dneh zvrstilo več kot 100 posameznikov željnih streljanja. Streljanja so se odvijala tako z dolgocevnim kot kratkocevnim orožjem. Dobro obiskano je bilo tudi streljanje na glinaste golobe in dinamično streljanje. Streljanja so se odvijala vsako popoldne med tednom in v soboto dopoldan.

Besedilo: Ervina Jarc in Fotografije: Janez Šoper.