V ponedeljek, 25. marca 2024, je potekala v Avditoriju Ministrstva za obrambo RS v Ljubljani redna letna skupščina Zveze slovenskih častnikov.

 

Skupščine se je od 53 članic zveze udeležilo 43 delegatov. Med gosti so bili: brigadir Uroš Paternus, namestnik načelnika GŠ Slovenske vojske, dr. Tomaž Čas, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever, mag. Lučka Lazarev Šerbec, predsednica Zveze društev general Maister, Marjan Križman, predsednik ZZB za vrednote narodnoosvobodilnega boja, Janez Podržaj, predsednik Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, ki predseduje Koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij v letu 2024, Zvezo veteranov vojne za Slovenijo je predstavljal Mitja Jankovič, generalni sekretar.

Skupščino smo začeli svečano, s pozdravom zastavonošam Zveze slovenskih častnikov in himno Republike Slovenije.

Nato je generalmajor Dobran Božič, predsednik zveze, vročil Zlate plakete Zveze slovenskih častnikov kapetanu fregate Stanku Dužiču iz OZSČ Nova Gorica, stotniku Branku Slivšku iz OZSČ Krško, poročniku Ivanu Bahatu iz OZSČ Ljubljana, majorju Rafku Križmanu iz OZSČ Novo mesto, majorju Štefanu Kalamarju iz OZSČ Škofja Loka ter višjemu vodniku Miranu Ringu iz OZSČ Dravograd.

Kipec generala Ivana Dolničarja, najvišje priznanje Zveze slovenskih častnikov za izjemne dosežke, pa so prejeli: generalmajor dr. Alojz Šteiner iz OZSČ Gornja Radgona in Murska Sobota, brigadir Martin Jugovec iz OZSČ Domžale, brigadir Janez Kavar iz Združenja vojaških gornikov in poročnik Florjan Cveto Erjavec iz OZSČ Šentjur.

Višji praporščak Tomaž Lavtižar, podpredsednik mednarodnega združenja podčastnikov CISOR, je vročil generalmajorju dr. Alojzu Šteinerju zlato medaljo za njegov prispevek k uspešnemu delovanju CISOR, v času, ko je vodil Zvezo slovenskih častnikov.

Delegati skupščine so prisluhnili poročilu predsednika o izvedbi programa dela ZSČ v letu 2023, poročilu Komisije za nadzor delovanja zveze, poročilu Komisije za nadzor finančnega in materialnega poslovanja ter poročilu Verifikacijske komisije. Prisotni so z glasovanjem potrdili predstavljene vsebine poročil.

V nadaljevanju dela skupščine je bil predstavljen Program dela in Finančni načrt Zveze slovenskih častnikov za leto 2024. V tem letu bomo izpeljali 15 skupnih dogodkov in šest krovnih dogodkov z vojaško strokovnega področja, domoljubnih, protokolarnih in kulturnih dogodkov ter na družabno-športnem področju. Letos bomo obeležili tudi 30. obletnico delovanja Zveze slovenskih častnikov. Bilo je nekaj razpravljavcev, ki so dajali različne pobude, zato je bilo v tem delu potrebno usklajevanje predlogov, od vodstva pa smo slišali tudi dodatna pojasnila. Delegati skupščine so potem soglasno potrdili Program dela in Finančni načrt Zveze slovenskih častnikov za leto 2024.

Delegati skupščine so tudi potrdili dopolnjen statut Zveze slovenskih častnikov.

Častni predsednik Zveze slovenskih častnikov polkovnik Miha Butara

 

Začetek skupščine in prihod zastavonoš

 

Poročilo o opravljenem delu za leto 2023 je predstavil generalmajor Dobran Božič, predsednik

 

Delovno predsedstvo z leve major Bojan Šoper, major Janko Petrovič in stotnik Drago Zupanc

 

Fotografski utrinek z letne skupščine

 

Generalmajor dr. Alojz Šteiner je že 45 let zvest stanovski častniški organizaciji. V obdobju od 2014 do 2022 je bil predsednik Zveze slovenskih častnikov. Je nosilec številnih odlikovanj Republike Slovenije in tujih ter priznanj Ministrstva za obrambo, ZSČ in drugih domoljubnih in veteranskih organizacij. Vojaško kariero je posvetil slovenski Teritorialni obrambi in Slovenski vojski. Bil je tudi načelnik generalštaba Slovenske vojske. Mnoga častniška združenja ga vabijo, da svoje bogato znanje in izkušnje posreduje članstvu.

 

Brigadir Martin Jugovec je bil v obdobju od 2014 do 2022 generalni sekretar Zveze slovenskih častnikov. Je tudi član interesnega združenja Mirovnikov in Vezistov. Poklicno vojaško kariero je začel leta 1980 in jo končal po 32 letih. Opravljal je številne štabne in poveljniške dolžnosti. V Zvezi slovenskih častnikov je bil v mandatu 2022–2026 izvoljen za podpredsednika zveze. Na vseh dolžnostih je pomembno prispeval k uveljavitvi častniških organizacij v samostojni Sloveniji in mednarodnih združenjih.

 

Na pobudo brigadirja Janeza Kavarja je bilo 23. novembra 2007 v Poljčah ustanovljeno Združenje vojaških gornikov. Janez Kavar je od vsega začetka obstoja združenja gornikov neprekinjeno delal na afirmaciji združenja doma in v tujini ter njegovi kadrovski rasti. Njegova zasluga je, da je bilo slovensko združenje sprejeto v Mednarodno federacijo vojaških gornikov IFMS. Najvišje priznanje si je zaslužil tudi za dolgoletno publicistično delo na področju zgodovine vojaškega gorništva. V njegovem imenu je priznanje sprejel Anton Vavroš.

 

 

Poročnik Florjan Cveto Erjavec deluje na področju obrambe in zaščite že od leta 1977. Kot načelnik oddelka za obrambo v občini Šentjur je bil tudi skrbnik orožja. Leta 1990, po seznanitvi z depešo o predaji orožja Teritorialne obrambe tedanji JLA, je sprejel samostojno odločitev o premiku orožja in streliva iz skladišča TO v skladišče tedanje Postaje milice Šentjur in kasneje na tajno lokacijo. S tem orožjem se je maja 1991 oborožila enota za zveze in narodna zaščita v omenjeni občini.

 

Delegati skupščine Zveze slovenskih častnikov 2024

 

 

 

Besedilo stotnik Ladislav Steinbacher

Fotografije Dani Mauko