Na spodnji povezavi so objavljeni pregledi prejemnikov priznanj Zveze slovenskih častnikov s stanjem na dan 7. december 2016.

Pregled prejemnikov priznanj